Draudimas

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio tinklas“
Įm. k. 304102112

Visi kelionių/renginių dalyviai yra apdrausti 10000 EUR sumai Civilinės atsakomybės draudimu.


Draudimo agentūra: AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje
Draudimo poliso numeris: BCAD 038823